• Student Guide to Using Moodle | Defnyddio Moodle - Canllaw i Fyfyrwyr

  Welcome to Moodle | Croeso i Moodle

  moodle logo

  Moodle is the online learning space for Grŵp Llandrillo Menai.

  Moodle ydy gofod addysgu ar-lein Grŵp Llandrillo Menai.


  The lecturing staff use Moodle to support your learning and their teaching.

  Mae'r staff dysgu yn defnyddio Moodle i gefnogi eich dysgu, a'u gwaith addysgu.


Updating your Profile | Diweddaru eich Proffil