Section

 • Word Cloud Blue StarCroeso i'r Tudalennau Sgiliau Astudio ar Moodle
  Welcome to the Study Skills Pages on Moodle

  Yma, byddwch yn darganfod gwybodaeth ar gymorth dysgu. Y bwriad yw ychwanegu at y cymorth yr ydych wedi ei chael gan aelodau'r tîm Cymorth Dysgu.

  Here you will find information about study skills.  It is intended to supplement the help you have been given by any member of the Study Skills Support Team.

  Cysylltwch â ni: sgiliauastudio@gllm.ac.uk    

                                              Contact us: studyskills@gllm.ac.uk

   

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.