Section

 • Sut i ddefnyddio Moodle - How to Moodle

  Isod, mae gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer sut i ddefnyddio Moodle.
  Moodle 2 logo

  Below is information and help guides on using Moodle.

  Os ydych angen cymorth, cysylltwch â:

  For help please contact:

  Gareth Catherwood         g.catherwood@gllm.ac.uk  

  ICT Services/Gwasanaethau TGCh  Dolgellau x8445

  Sue Hancox                      s.hancox@gllm.ac.uk  

  ICT Services/Gwasanaethau TGCh   Rhos x1500

 • Open allClose all

 • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.