Find out more about the Drop-down Menu | I gael gwybod rhagor am y gwymplen

The Language drop-down gives the option to have the Moodle headings in Welsh or English.
Mae'r gwymplen Iaith yn rhoi'r dewis i chi gael penawdau Moodle yn Gymraeg neu'n Saesneg.

My Courses lists all the Moodle courses you are enrolled on. Use this to go quickly into a course once you have logged in.
Mae My Courses yn rhestru pob cwrs Moodle rydych chi wedi cofrestru arnynt. Defnyddiwch hwn i fynd at gwrs yn gyflym unwaith y byddwch wedi mewngofnodi.


Courses across all sites are accessed through the Safle/Site heading and the Grŵp heading.

Gallwch gael mynediad i bob safle trwy'r pennawd Safle/Site a Grŵp.

homepage_dropdown


Clicking on your name
gives you access to the menus that are relevant to you once you have logged in. From here you can change your Moodle profile.

Cliciwch ar eich enw i ddangos dewislenni sy'n berthnasol i chi umwaith y byddwch wedi mewngofnodi. Gallwch newid eich proffil Moodle yma.

name_dropdown

Last modified: Thursday, 25 October 2018, 10:41 AM