How to Update your Profile | Sut i ddiweddaru eich proffil

After you have logged in go to your name in the top right hand corner, hold the mouse over your name and a drop-down menu will appear, click on View Profile.

Ar ôl i chi fewngofnodi, ewch i'ch enw ar frig yr ochr dde, daliwch y llygoden dros eich enw, a phan fydd cwymplen yn ymddangos, cliciwch ar View Profile.

view_profile

This opens your Profile page showing Moodle information that relates to you: your courses, your picture and information about you, your Moodle calendar and messages.

Bydd hwn yn agor eich tudalen Profile ac yn dangos yr wybodaeth Moodle sydd yn berthnasol i chi: eich cyrsiau, eich llun a gwybodaeth amdanoch chi, eich calendr Moodle a negeseuon.

To edit the details click Edit Profile.

Er mwyn golygu'r manylion clicwch Edit Profile.

edit_profile

Update the fields that you want, Description, User picture and Interests allow you to provide other Moodle users information about you. If you make any changes click Update Profile at the bottom of the screen to save that changes.

Golygwch y meysydd rydych eisiau eu newid, mae'r meysydd  Description, User Picture ac Interests yn rhannu gwybodaeth amdanoch chi gyda defnyddwyr Moodle eraill. Os byddwch chi wedi golygu unrhyw fanylion, cliciwch ar Update Profile ar waelod y Sgrin i gadw'r newidiadau.

Last modified: Thursday, 25 October 2018, 11:50 AM